Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn, Estonia eek@eek.ee +372 610 1900
VIIMASED UUDISED
Ülevaade festivalide uuringust
Festivalide uuringu eesmärk oli välja selgitada Eestis toimuvate sündmuste külastajate reisikäitumine, eelistused ja rahulolu sündmusel... Loe edasi
Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor aastapäevaaktus: riigi avatus ja uued teadmised on riigi arengu vundamendiks
Ülemiste City ärilinnakus tegutsevas Eesti Ettevõtluskõrgkoolis Mainor toimunud Eesti Vabariigi 105. aastapäevale pühendatud kontsert-aktusel rõhutasid... Loe edasi
Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor võõrustab Ukraina majandustedlast
Mõneks nädalaks on meile Tallinnasse külla saabunud Ukraina majandusteadlane Vitalii Omelianenko, kes viibib siin seoses... Loe edasi
Student stories
Student life is golden life!

Ärindus ja haldus

infotehnoloogia juhtimine
Tallinnas
Muuda oma IT huvi tasuvaks karjääriks.
loovus ja äriinnovatsioon (ühisõppekava)
Tallinnas - inglise keeles
Õpid kolmes riigis ja saad rahvusvahelise kogemuse. 
kvaliteedijuhtimine
Tallinnas ja Tartus
Õpid muutma ettevõtte tegevust selgemaks ja tõhusamaks.
loovus ja äriinnovatsioon
Tallinnas - inglise keeles
personalijuhtimine
Tallinnas ja Tartus
Omandad teadmised ja oskused inimvara arendamiseks.
finantsjuhtimine
Tallinnas ja Tartus
Õpid juhtima rahavooge ja suunama investeeringuid.
logistika
Tallinnas ja Tartus
Õpid juhtima kaupade ja info liikumist. FIATA Diploma omandamise võimalus.
turundus
Tallinnas ja Tartus
Õpid looma brände, kujundama sõnumeid ja suunama otsuseid.

Informaatika ja infotehnoloogia

tarkvaraarendus ja ettevõtlus
Tallinnas - inglise keeles
Õpid arendama tarkvara ja omandad teadmised ettevõtte loomiseks.
Clevon Akadeemia
Viljandis
Saa osa tehnoloogiatööstuse tulevikust!

Isikuteenindus

turismi- ja restoraniettevõtlus
Tallinnas ja Tartus
Arene spetsialistist juhiks.

Kunstid

graafiline disain
Tallinnas
Õpid kujundama visuaalseid lahendusi digitaalse meedia valdkonnas.
veebitehnoloogiad
Tallinnas
Õpid looma digitaalseid keskkondi ning siduma neid ettevõtlusega.
arvutimängude disain ja arendus
Tallinnas - inglise keeles
Õpid looma oma arvutimängu ja muutma seda edukaks ettevõtteks.
ERASMUS+

Erasmus+ Euroopa-sisene üliõpilaste õpiränne on Euroopa Liidu kõrgharidusalane programm, mis võimaldab üliõpilaste mobiilsust vahetusõpingute näol Euroopa riikide ja ülikoolide vahel. 

Programmi kood: EE TALLINN15

Üliõpilaste stipendiumite piirmäärad

Erasmus+ vahetusõpingud

Euroopa Komisjoni stipendium 2022/2023 

Kõrgema elukallidusega riigid

Iirimaa, Island, Liechtenstein, Luksemburg, Norra, Rootsi, Soome, Taani, Suurbritannia

600 €/kuu 
(30 päeva kuus),

20 €/päev

Keskmise elukallidusega riigid

Austria, Belgia, Holland, Hispaania, Itaalia, Kreeka, Küpros, Malta, Portugal, Prantsusmaa, Saksamaa 

600 €/kuu 
(30 päeva kuus),

20 €/päev

Madalama elukallidusega riigid

Bulgaaria, Eesti, Horvaatia, Põhja-Makedoonia, Leedu, Läti, Poola, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia, Tšehhi, Türgi, Ungari, Serbia

540 €/kuu 
(30 päeva kuus),

18 €/päev

Riikliku agentuuri või kõrgharidusasutuste määratud (lubatud määrade alusel) ühikuhinnad on fikseeritud kogu õpirände perioodiks.


Erasmus+ programmi lisatoetus

Üliõpilasele, kes on välisõppele eelnevaks või välisõppe semestriks kvalifitseerunud riiklikult makstavale vajaduspõhisele toetusele või ülikooli poolt makstavale vajaduspõhisele eritoetusele ja kes on esitanud Erasmus+ koordinaatorile nii tõendi selle toetuse saamise kohta kui vastava avalduse, määratakse lisastipendium 250 eurot/kuus. Vajaduspõhise toetuse tõendi saab riigiportaalist ning vajaduspõhise eritoetuse saamist saab Erasmus+ koordinaator kontrollida ise. 

NB! Kui tudeng kvalifitseerus vajaduspõhisele või vajaduspõhisele eritoetusele välisõppele eelnevaks semestriks, siis esitab ta vastava tõendi ja avalduse Erasmus+ lisatoetuse saamiseks Erasmus+ koordinaatorile enne Erasmuse stipendiumilepingu sõlmimist. Kui aga vajaduspõhine või vajaduspõhine eritoetus määrati tudengile välisõppe semestriks, siis esitab tudeng avalduse lisatoetuse saamiseks 30 kalendripäeva jooksul alates vajaduspõhise/vajaduspõhise eritoetuse määramise kuupäevast.


Eesti Vabariigi toetus

  1. Elamiskulude lisatoetus füüsilisteks õpiränneteks

Üliõpilaste õpiränne (õppimise eesmärgil)

Riikide grupp

Vastuvõttev riik

Lisatoetus ühe õpirände kohta (eurot)

Grupp 1

Taani, Soome, Island, Iirimaa, Luksemburg, Rootsi, Liechtenstein, Norra

200 €

programmis osalevate kõrgete elamiskuludega riigid

Grupp 2

Austria, Belgia, Saksamaa, Prantsusmaa, Itaalia, Kreeka, Hispaania, Küpros, Holland, Malta, Portugal

200 €

programmis osalevad keskmiste elamiskuludega riigid

Grupp 3

Bulgaaria, Horvaatia, Tšehhi, Eesti, Läti, Leedu, Ungari, Poola, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia, Põhja-Makedoonia, Türgi, Serbia

200 €

programmis osalevad madalamate elamiskuludega riigid

Programmiriik (rahvusvahelise õpirände korral)

Partnerriik

200 €


 

Stipendiumi maksmise põhimõtted

  • Üliõpilase õpingute kestuse arvestus toimub päevades. Välisõpingute algus- ja lõpukuupäev kinnitatakse stipendiumilepingus. Välisõpingute tegelik periood tõendatakse vastuvõtva kõrgkooli poolt väljastatud kinnituskirjaga.
  • Enne õppeperioodi algust makstakse üliõpilasele välja Euroopa Komisjoni ja Eesti Vabariigi toetusest 70% stipendiumi summast, ülejäänud 30% kantakse tema arveldusarvele, kui üliõpilane on välisõpingutelt tagasi tulles esitanud nõutud aruandlusdokumendid ning tema õppeperiood ei ole lühenenud.
  • Juhul, kui kinnituskirjas olevad kuupäevad tõendavad õppeperioodi lühenemist, makstakse üliõpilasele vahetusõpingute lõppedes Euroopa Komisjoni stipendiumi 30%-st selle võrra vähem stipendiumi või nõutakse enammakstud stipendiumiosa tagasi.

 

Erasmus+ välispraktika

Euroopa Komisjoni stipendium 

Kõrgema & keskmise elukallidusega riigid

Taani, Iirimaa, Prantsusmaa, Itaalia, Austria, Soome, Rootsi, Suurbritannia, Liechtenstein, Norra, Belgia, Tšehhi, Saksamaa, Kreeka, Hispaania, Horvaatia, Küpros, Luksemburg, Holland, Portugal, Sloveenia, Island, Türgi

750 €/kuus

(30 päeva) 

Madalama elukallidusega riigid

Bulgaaria, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, Rumeenia, Slovakkia, endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik

690 €/kuus

(30 päeva)Üliõpilaste õpiränne (praktika eesmärgil)

Riikide grupp

Vastuvõttev riikLisatoetuse ühe õpirände kohta (eurot)

Lisatoetus ühe õpirände kohta (eurot)

Grupp 1

Taani, Soome, Island, Iirimaa, Luksemburg, Rootsi, Liechtenstein, Norra

100 €

programmis osalevate kõrgete elamiskuludega riigid

Grupp 2

Austria, Belgia, Saksamaa, Prantsusmaa, Itaalia, Kreeka, Hispaania, Küpros, Holland, Malta, Portugal

100 €

programmis osalevate keskmiste elamiskuludega riigid

Grupp 3

Bulgaaria, Horvaatia, Tšehhi, Eesti, Läti, Leedu, Ungari, Poola, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia, Põhja-Makedoonia, Türgi, Serbia

100 €

programmis osalevad madalamate elamiskuludega riigid

Programmiriik

Partnerriik

100 €

(rahvusvahelise õpirände korral)

 

Stipendiumi maksmise põhimõtted

  • Üliõpilase õpingute kestuse arvestus toimub päevades. Välispraktika algus- ja lõpukuupäev kinnitatakse stipendiumilepingus. Välispraktika tegelik periood tõendatakse vastuvõtva ettevõtte poolt täidetud praktikalepingu viimase osaga ("After the Mobility").
  • Enne õppeperioodi algust makstakse üliõpilasele välja Euroopa Komisjoni toetusest 70% stipendiumi summast, ülejäänud 30 % kantakse tema arveldusarvele, kui üliõpilane on välispraktikalt tagasi tulles esitanud nõutud aruandlusdokumendid ning tema praktikaperiood ei ole lühenenud.
  • Juhul, kui kinnituskirjas olevad kuupäevad tõendavad praktikaperioodi lühenemist, makstakse üliõpilasele välispraktika lõppedes Euroopa Komisjoni stipendiumi 30%-st selle võrra vähem stipendiumi või nõutakse enammakstud stipendiumiosa tagasi.

 
Erasmus koordinaator

Mari-Liis Tulev
mari.liis.tulev@eek.ee