Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn, Estonia eek@eek.ee +372 610 1900

Personalijuhtimine

Õpid töötama inimestega ja värbama parimaid.


Karin Kuimet
personalijuhtimise erialajuht,
personalijuhtimise lektor
 • Kaugõppevorm
 • Õpe Tallinnas ja Tartus eesti keeles
 • 3,5 aastat


Personal on organisatsiooni suurim vara ja selle oskuslik juhtimine organisatsiooni edu võti.

Kas

 • Soovid luua väärtust organisatsioonile ja teha tähendusrikast tööd?
 • Tunned huvi psühholoogia ja selle rakendusvõimaluste vastu?
 • Tahad olla juhtkonna partneriks personaliga seonduvates küsimustes ning olla tööõnne kujundaja?
 • Soovid töötada personalijuhina, HR partnerina, osakonnajuhina, personalispetsialistina, personaliassistendina, büroojuhatajana, personaliadministraatorina või personalikonsultandina?

Kui vastasid vähemalt ühele küsimusele jaatavalt, on personalijuhtimise eriala sobilik just Sulle!

Meie personalijuhtimise spetsialiseerumise eripäraks on indiviidikeskse lähenemise väärtustamine ja tuginemine psühholoogiaalastele teadmistele inimvara maksimeerimisel.

Õpet viivad läbi valdkonna professionaalid ja praktikud. Õppemeetodite valikul oleme lähtunud mõttest, et teoreetilised teadmised saaksid ka praktikas läbi proovitud, st. õppes kasutatakse interaktiivseid õppemeetodeid ning probleemi- ja projektipõhist õpet.

Õppekava läbimine annab oskused ja teadmised, mis vastavad personalispetsialisti kutsestandardi 6. tasemele.

Personalijuhtimise erialal oskused iseseisvalt ja edukalt läbi viia personalitöö põhitegevusi, analüüsida personalitööga kaasnevate tegevuste otstarbekust ja korraldust, planeerida ning teha parendustegevusi personalitöös, kavandada personalipoliitikat ning luua tõhus personali haldamise- ja dokumendisüsteem.


Personalijuhtimise eriala õppeprogramm on koostatud ja õpetamine toimub koostöös personalispetsialistidega rahvusvahelise meeskonnaga suurettevõtetest nagu AVIS Eesti, Svensky, ERR, KeskkonnaministeeriumEricsson EestiValio EestiISSarvato.bertelsmann ja teised.

                    

Vastuvõtukriteeriumid:

 • keskharidus;
 • lühiessee, milles kirjeldad oma tööalaseid ambitsioone, karjääriplaane ja tulevase hariduse rolli nendes (30%);
 • vastuvõtuvestlus (50%);
 • õpimotivatsioon ja ettevõtlik eluhoiak (20%).

Lõpetajad omandavad rakenduskõrghariduse diplomi ärijuhtimise õppekava personalijuhtimise erialal.

Soovides tulevikus võtta endale organisatsioonis äripartneri ja  seesmise konsultandi rolli on Sul võimalus jätkata õpinguid magistriõppes.


"Minu koolitee EEK-s õpetas mulle, kuidas pühendumus, hoolivus ja mängulisus käivad käsikäes. Kooli sõbralik ja abivalmis meeskond, hoolikalt valitud õppejõud, paindlik õppegraafik, korralike õppevahendite ja võimalustega keskkond olid need, mis panid mind ootama iga järgnevat loengut, sest ma tundsin, et mind oodatakse ja minuga tegeletakse. Õppisin mõtlema, tundma iseennast ja märkama teisi. Aitäh, olete alati minu südames!" 

Elise Pärnamets, vilistlane 2009
Office Assistant
Transferwise

 

"Hindan väga kõrgelt seda, et EEK-s on praktika ja teooria väga hästi omavahel seotud. See annab väga elulähedased kogemused ning võimaldab õpitut praktikas rakendada." 

Kadri Alekõrs, vilistlane 2009
Värbamisspetsialist
Tallink Grupp AS

 

"Mainorit meenutan sooja tundega peamiselt kolmel põhjusel. Esiteks ääretult sõbralik ja üksteist toetav läbisaamine kursusekaaslaste ja õppejõududega. Teiseks paindlik õppekorraldus, mis võimaldas teistest maha jäämata isegi viibida pool aastat missioonil Afganistanis. Ning kolmandaks põhjuseks on muidugi saadud hariduse kõrge tase."

Rainer Pihlakas, vilistlane 2011
Staabiohvitser
Eesti Kaitsevägi


Valitud eriala on soovi korral võimalik esimese semestri jooksul vahetada. Tutvu ka varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise võimalusega ning järelmaksuvõimalust pakkuva
 Mainori Kõrgharidusfondiga.

Heida ka pilk üliõpilasellu EEK üliõpilasesinduse Facebooki lehel.

Rohkem infot:
erialajuht Karin Kuimet
karin.kuimet@eek.ee

Taimi Elenurm
organisatsioonipsühholoogia lektor
Eneken Titov
rektori kt, õppeprorektor,
juhtimise professor
Ülane Vilumets
Tauno Õunapuu
arendus- ja finantsprorektor,
uurimistöö metoodika dotsent