Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn, Estonia eek@eek.ee +372 610 1900

PRÕM

Edu&Tegu

 • 24. ja 30.05.2018 (kahepäevane) Ettevõtlikkus praktikate juhendamisel

  Koolituse eesmärk: Arendada osalejate kompetentse ettevõtluspraktikate juhendamise, kommunikatsiooni, koostöö ja suhtevõrgustike loomise osas. Osalejatel on võimalik tutvuda ettevõtluspraktika läbiviimise kogemustega ning praktiseerida tänapäevaseid meetodeid praktikate korraldamisel. Õpe on ülesehitatud lähtudes kogemusõppe printsiipidest, st igal õppepäeval presenteeritakse ühte teemaga seotud ja päriselt rakendatud kogemust ning kogemusõppe rolli kompetentside arendamisel täidab kolmepoolse tagasiside meetodi rakendamine.

  Koolituse märksõnad: Praktikate ettevalmistamine, partnerite leidmine ja koostöö,  praktika sisu ja korraldus, erinevad meetodid ja võimalused praktika juhendamisel, juhendaja/õppija/tööandja vaade, praktika eesmärgid, soorituse hindamine (kasu praktikandi, kooli ja tööandja vaates), kitsaskohad ja parimad praktikad.

  Koolitust viivad läbi:
  • Karin Kuimet (EEK Mainor),
  • Andres Rõigas (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia),
  • Anne Roosipõld, PhD (EEK Mainor)
  Koolitus toimub Eesti Ettevõtluskõrgkoolis Mainor Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn, kell 10.00 - 16.45

  Koolitust toetatakse Euroopa Liidu Euroopa Sostiaalfondi ettevõtlusõppe programmi Edu & Tegu raames ja on osalejatele tasuta.

  1. *
  24. ja 30. mai
  2. Ees- ja perekonnanimi *

  3. Isikukood *

  4. Töökoht *
  Ettevõte, kus hetkel töötate.

  5. Haridus
  6. Elukoht *
  Vajalik nimetada elukoht maakonna tasemel

  7. E-post *

  8. Telefon *