Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn, Estonia eek@eek.ee +372 610 1900

PRÕM

Edu&Tegu

 • 15. - 16.03.2018 Ettevõtlusest õpetajatele lihtsalt ja praktiliselt
 • 20. - 21.03.2018 Ettevõtlusest õpetajatele lihtsalt ja praktiliselt
 • 21.03.2018 Ettevõtlusõppe lõimimine õppekavadesse
 • 18. ja 26.04.2018 (kahepäevane) Ettevõtlikkus praktikate juhendamisel
 • 24. ja 30.05.2018 (kahepäevane) Ettevõtlikkus praktikate juhendamisel

  Koolituse eesmärk: Arendada osalejate kompetentse ettevõtluspraktikate juhendamise, kommunikatsiooni, koostöö ja suhtevõrgustike loomise osas. Osalejatel on võimalik tutvuda ettevõtluspraktika läbiviimise kogemustega ning praktiseerida tänapäevaseid meetodeid praktikate korraldamisel. Õpe on ülesehitatud lähtudes kogemusõppe printsiipidest, st igal õppepäeval presenteeritakse ühte teemaga seotud ja päriselt rakendatud kogemust ning kogemusõppe rolli kompetentside arendamisel täidab kolmepoolse tagasiside meetodi rakendamine.

  Koolituse märksõnad: Praktikate ettevalmistamine, partnerite leidmine ja koostöö,  praktika sisu ja korraldus, erinevad meetodid ja võimalused praktika juhendamisel, juhendaja/õppija/tööandja vaade, praktika eesmärgid, soorituse hindamine (kasu praktikandi, kooli ja tööandja vaates), kitsaskohad ja parimad praktikad.

  Koolitust viivad läbi:
  • Karin Kuimet (EEK Mainor),
  • Andres Rõigas (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia),
  • Anne Roosipõld, PhD (EEK Mainor)
  Koolitus toimub Eesti Ettevõtluskõrgkoolis Mainor Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn

  Koolitust toetatakse Euroopa Liidu Euroopa Sostiaalfondi ettevõtlusõppe programmi Edu & Tegu raames ja on osalejatele tasuta.

  1. *
  18. ja 26. aprill
  24. ja 30. mai
  2. Ees- ja perekonnanimi *

  3. Isikukood *

  4. Töökoht *
  Ettevõte, kus hetkel töötate.

  5. Haridus
  6. Elukoht *
  Vajalik nimetada elukoht maakonna tasemel

  7. E-post *

  8. Telefon *