Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn, Estonia eek@eek.ee +372 610 1900

2021

 • 09.08.2021: Hariduse ja ettevõtluse koostöö tulevikulinnas
 • 01.08.2021: Keeleõpe Eesti Ettevõtluskõrgkoolis Mainor

  Keeleõpe Eesti Ettevõtluskõrgkoolis Mainor

   

  Ajavahemik 01.08.2021-31.12.2021

  Projekti eesmärk?

  Keeleõppe jätkuprojekti eesmärk on luua mitmekesised ja atraktiivsed võimalused välistudengitele eesti keele õppeks ning tekitada tudengites julgust suhelda eesti keeles. Projekti raames paraneb välistudengite eestikeele oskus tasemele A2.1. 

  Projekti teemade keskmes on Eesti kultuuriruum ja seda tutvustavad tegevused. Eesmärk on tagada eesti keelest erinevat emakeelt rääkivate inimeste suurem teadlikkus Eesti kultuuriruumist ja selle kaudu Eesti ühiskonna sidususe suurendamine. Projekti kaasabil toetatakse välistudengite kohanemist Eesti kultuuriruumis ja kombestikus, aidatakse leida kontakte ja pakutakse võimalusi suhelda ning arutleda Eestit mõjutanud kultuuriliste nähtuste üle. Lisaks saavad osalejad võimaluse tutvustada üksteisele oma maa kultuuri, kombeid ja tavasid. 

  Eesti keele õpe koos kultuuriruumi ja kombestikuga tutvumisega toimub kontaktõppena klassiruumis (12 korda).

  Septembrist kuni detsembrini 2021 käib iganädalaselt paralleelselt koos kolm koolitusgruppi, iga grupp läbib 12 erineva teemaga koolitust. Õppematerjalideks on töölehed iga erineva tunni jaoks. Projekti tulemusena on ellu viidud kokku 36 koolitust. 

  Töölehed on loogiliselt seotud eelneva EEK Mainor keeleõppeprojektiga ning jätkavad õpet järgneval keeleõppetasemel. Töölehed on täpselt kohandatud välistudengite huvidele ja vajadustele. Töölehed saavad olema ainult eestikeele baasil ja tasemete järgi jaotatud.  • 01.01.2021: Välistudengite praktikasüsteem 

2020

2019