Ostukorv Ostukorv (0)
Avatud Kõrgkool / Ettevõtluse ABC / Suhtlemispsühholoogia
Avatud Kõrgkool - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn, Estonia eek@eek.ee +372 610 1900

Suhtlemispsühholoogia

Õppeaine sisu

Õppeaine eesmärgiks on omandada teadmised psühholoogia põhimõistetest. Keskendutakse suhtlemisalaste teadmiste ja oskuste täiendamisele praktiliste ülesannete täitmise ja analüüsimise kaudu. Osalejad saavad tagasisidet oma käitumise tulemuslikkuse kohta ning võimaluse arendada endas uusi käitumisviise. Saadud teave laiendab isiksuse teadvustatud ja juhitavat ala koostöösuhetes partneritega. 

Kursuse läbinu:

 • teab psühholoogia põhimõisteid ja peamisi teoreetilisi käsitlusi
 • analüüsib suhtlusolukordi tuginedes teoreetilistele teadmistele ja teaduslikele käsitlustele
 • valib suhtlemisolukorrale kohaseid suhtlemistehnikaid

Aine läbimise tingimuseks on arvestuse edukas sooritamine.

Karin Kuimet, MA
personalijuhtimise erialajuht,
personalijuhtimise lektor
Karin Kuimet on personalijuhtimise erialajuht Eesti Ettevõtluskõrgkoolis Mainor. Eelnevalt on Karin 11. aastat tegelenud praktilise personalitööga ja personalijuhtimisega Securitas Eesti AS –is, AS-is Esmofon ja EMT Esindused AS-is. Karini uurimisteemaks on strateegiline personalijuhtimine, väärtused, töökeskkond ning terviseedendus. Karin on PARE liige ning omab personalijuhi tase 7 kutsetunnistust. Karin Kuimet tegutseb mentorina Eesti Ettevõtluskõrgkoolis Mainor, tutvustab projekti „Tagasi kooli“ raames personalijuhtimise eriala erinevates Eestimaa koolides ning viib läbi personalijuhtimise ja organisatsioonikäitumise õpet TÜ Viljandi kultuuriakadeemias. Karini arvates on oluline luua kooskõla teooria ja praktika vahel, mistõttu on ta õppejõu tööga paralleelselt läbi viinud mitmeid personalitööalaseid projekte Eesti organisatsioonides ja olnud konsultandiks personalijuhtimise küsimustes.

Karini lemmik tsitaat on: „Siin maailmas pole oluline mitte see, kus me oleme, vaid see, millises suunas me liigume.“ (O.W. Holmes)

Toimumise aeg ja koht

Vali omale sobivaim õppeperiood

Koolitajad: Karin Kuimet ja Anita Agabuš

 • 19. jaanuar 2023, 10:00 (4 ak. tundi)
 • 20. jaanuar 2023, 10:00 (4 ak. tundi)
 • 16. veebruar 2023, 10:00 (4 ak. tundi)
 • 09. märts 2023, 10:00 (4 ak. tundi)
 • 10. märts 2023, 14:00 (6 ak. tundi)
 • 31. märts 2023, 14:00 (4 ak. tundi)
 • 01. aprill 2023, 10:00 (4 ak. tundi)

Teemad

 • Sissejuhatus psühholoogiasse. Psühholoogia olemus, uurimismeetodid, psühholoogia ajalugu, psühholoogia peamised koolkonnad.
 • Sensoorsed protsessid ja aistingud. Psüühilised protsessid: taju ja tähelepanu, mälu, mõtlemine. Õppimise lihtsamad ja keerukamad vormid.
 • Suhtlemise põhioskused. Olulised mõisted ja teooriad suhtlemise käsitluses (Berne'i, Gordon'i teooria). Tõhus suhtlemine.
 • Kuulamisoskus. Kommunikatsioonitasandid. Kehtestamisoskus. Suhtlustõkked. Mina-sõnumite koostamine. Konflikti olemus, liigid ja lahendamine.

Õppematerjalid

Õppematerjal Moodle keskkonnas.

Bolton, R. 2002. Igapäevaoskused. Tallinn: Väike Vanker.

Tulving, E. (2012). Mälu. Tartu Ülikooli Kirjastus

Soovituslikud materjalid:

Psühholoogia alused. Tallinn: Ilo. Feldman, R.S. 2010. Essentials of Understanding Psychology. New York: McGraw Hill publishing Company.

Medina, J. 2014. Aju toimimise reeglid. Tallinn: Tänapäev.  

Helista meile +372 5322 9028 
või kirjuta avatud@eek.ee