Ostukorv Ostukorv (0)
Avatud Kõrgkool - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn, Estonia eek@eek.ee +372 610 1900

Ettevõtte väärtuse hindamine

Õppeaine sisu

Õppe eesmärk on tutvustada ettevõtte väärtuse hindamise ning väärtusjuhtimise teoreetilise aluseid ning praktilisi rakendusvaldkondi. Väärtuspõhise finantsjuhtimise olemus ettevõtte investorite seisukohast. Ettevõtte väärtuse hindamine ja väärtuse edutegurid. Fundamentaalne analüüs ja väärtuse hindamiseks kasutatavad meetodid. Ettevõtte kvalitatiivne ja kvantitatiivne (finantsaruannete) analüüs. Võrdlev hindamine ja diskonteeritud rahavoogude meetodid. Finantsprognooside koostamine. Praktilise finantsmudeli loomine ettevõtte väärtuse hindamiseks. Erinevate praktiliste ülesannete lahendamine ja kaasuste analüüs, kasutades tabelarvutust (Excel)

Kursuse läbinu:

 • Oskab keskenduda ettevõtte väärtust mõjutavatele olulisematele teguritele
 • Oskab luua asjakohase mudeli ettevõtte analüüsimiseks
 • Oskab analüüsimudeli põhjal hinnata ettevõtte väärtust

Aine läbimise tingimuseks on arvestuse edukas sooritamine.

Täpne info aineprogrammi kohta siit

Tarvo Vaarmets, MBA (ärijuhtimise magister)

Toimumise aeg ja koht

Vali omale sobivaim õppeperiood

vabu kohti 32/40

Koolitaja: Tarvo Vaarmets

 • 11. september 2020, 16:00 (4 ak. tundi)
 • 25. oktoober 2020, 14:00 (4 ak. tundi)
 • 08. november 2020, 14:00 (4 ak. tundi)
 • 26. november 2020, 17:30 (4 ak. tundi)
 • 18. detsember 2020, 14:00 (4 ak. tundi)
 • 19. detsember 2020, 14:00 (4 ak. tundi)

Teemad

 • Ettevõtte kvalitatiivne analüüs. Juhid ja tegevusaruanded.
 • Finantsaruannete analüüs. Vertikaal- ja horisontaalanalüüs.
 • Erinevad hindamismeetodid. Suhtarvud.
 • Võrdleva hindamise mudel.
 • Diskonteeritud rahavoogude mudelid.
 • Kokkuvõte ja praktiliste analüüsikaasuste kaitsmine.

Õppematerjalid

Loenguslaidid, juhtumikirjeldused, ettevõtete aruanded, Exceli analüüsimudelid jms. Õppematerjalid on kättesaadavad Moodle’ist.

Oleme Eesti Töötukassa koostööpartner ja koolitusel on võimalik osaleda koolituskaardi alusel.

Helista meile +372 610 1916 
või kirjuta avatud@eek.ee