Ostukorv Ostukorv (0)
Avatud Kõrgkool / Juhtimine / Riskijuhtimine
Avatud Kõrgkool - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn, Estonia eek@eek.ee +372 610 1900

Riskijuhtimine

Õppeaine sisu

Anda ülevaade riskijuhtimise põhimõtetest, peamistest riskikategooriatest ning arendada oskusi riskijuhtimise tehnikate rakendamiseks.

Teemad

 • Riskijuhtimise vajadus ja tähendus * Riskijuhtimise protsess ja struktuur, põhimõtted ja mõisted *Riskijuhtimise eesmärgid ja tulemused
 • ISO 9001: Kvaliteedijuhtimine protsessi- ja riskipõhiselt * Protsesside hindamine kvaliteedijuhtimissüsteemi raames. *protsesside kaardistamise mudelid –SIPOC diagrammid, Business Process Model and Notation (BPMN) tegevuste diagrammid (activity diagrams) * protsesside hindamise korraldamine ettevõttes; * ettevõtte protsesside efektiivsuse tagamine; * enimlevinud vead protsesside juhtimisel; * protsessijuhtimise ühendamine ettevõtte juhtimisega.
 • Riskide juhtimise erinevad mudelid – COSO ERM, CoCo, ISO 31000, Rahapesu- ja terrorismi tõkestamise riskide hindamise mudel
 • Riskide hindamise erinevad kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed mudelid
 • Riskide maandamismeetmed
 • Pehmed väärtused riskijuhtimises (organisatsioonikultuuri, kontrollikeskkonna mõju riskijuhtimisele)
 • Riskimudelite koostamine, riskide hindamise läbiviimine

Õppematerjalid

 • COSO Enterprise Risk Management mudel www.coso.org
 • ISO 31000:2018, ISO 31010:2019
 • Rahapesu- ja terrorismitõkestamise seadus
 • PPA rahapesu riskimudeli juhendid
 • Rahandusministeeriumi juhendmaterjalid https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigihaldus/organisatsioonide-juhtimiskvaliteedi-arendamine

Kursuse läbinu:

 • Omab ülevaadet ettevõtte terviklikust riskijuhtimissüsteemist ja selle põhilistest komponentidest
 • Orienteerub riskijuhtimise mõistetes
 • Tunneb tehnikaid, kuidas organisatsioonis läbi viia riskide hindamist ning sõnastada ja planeerida riskide juhtimise alaseid tegevusi

Aine läbimise tingimuseks on arvestuse edukas sooritamine.

Siiri Viil, MSc

Toimumise aeg ja koht

Vali omale sobivaim õppeperiood

Koolitaja: Siiri Viil

 • 09. jaanuar 2025, 10:00 (8 ak. tundi)
 • 30. jaanuar 2025, 10:00 (8 ak. tundi)
 • 21. veebruar 2025, 10:00 (8 ak. tundi)

Helista meile +372 5440 0466

või kirjuta avatud@eek.ee