EEK
EST
Ettevõtte juhtimine
Inimressursside juhtimine

Liitu inimressursside juhtimise magistriprogrammiga, et kujuneda vajalike oskustega liidriks. 

Inimressursside juhtimise magistriprogramm on Sulle, kui soovid kujuneda vajalike oskustega liidriks. Tunnustatud õppejõudude ja edukate praktikute juhendamisel õpid koos kogenud spetsialistidest ja edukate kursusekaaslastega juhtima muutusi, mõtlema igal ametikohal nagu ettevõtja ja ehitama üles tervet organisatsiooni. Eriala annab ka vajaliku vundamendi, et teha karjääri spetsialistist juhiks või luua oma ettevõte.

Avalduste vastuvõtt kevadesemestiks kestab kuni: 20.01.2024

Vastuvõtuga seotud küsimused tallinn@eek.ee
1
Õppe kestus 2 aastat
2
Igakuise maksmise võimalus
3
Õpe keskmiselt kord kuus neljapäevast pühapäevani
Miks õppida

Sinu õppejõudude seas on oma valdkonna kogenud praktikud, paljusid ettevõtteid nõustanud koolitajad ning Eesti tuntud majandus- ja ettevõtlusalased arvamusliidrid. Õppemeetodite valikul lähtume põhimõttest, et teoreetilised teadmised peavad saama ka praktikas läbi proovitud. Õppes kasutatakse palju interaktiivseid õppemeetodeid ning probleemi- ja projektipõhist õpet.

Oma varasemat kogemust ja õpinguid, mille sisu on õppekavaga sama, saad lasta arvestada, et vähendada oma õppekoormust ja õppemaksu.

Tänapäevane magistriõpe nõuab õppijate ja kooli tihedat koostööd. Meie jaoks on kõrgharidus professionaalsete osapoolte vaheline võrdne partnerlus. Heida ka pilk kooli igapäevaellu Facebooki lehel.

Käesoleval õppeaastal võetakse inimressursside juhtimise erialale vastu kuni 25 uut üliõpilast. Inimressursside juhtimise eriala lõpetanu omandab ärijuhtimise magistrikraadi ettevõtte juhtimise õppekava inimressursside juhtimise erialal. Kandideerimiseks esita avaldus ja lae üles vajalikud dokumendid.


Kaugõpe

Õpe toimub kaugõppes, mis sobib õppimiseks töö ja pere kõrvalt. Meie vilistlaste ja varem teistes kõrgkoolides õppinud tudengite tagasiside põhjal saame kinnitada, et meil on Eesti parim töö kõrvalt õppimist toetav õppekorraldus. Õpe toimub keskmiselt kord kuus neljapäevast pühapäevani, millele lisandub iseseisev õppimine. Sessioonidena toimuv õpe on jõukohane ka täiskohaga töötavale inimesele. Õppekorraldus on üles ehitatud selliselt, et kõik uurimistööd saad mugavalt siduda oma tööga. Sellega säästad enda aega, ühtlasi lood aga ka suuremat praktilist väärtust oma ettevõttele või tööandjale. 

Kogu õpe on toetatud spetsiaalselt kaugõppijate vajaduste järgi arendatud IT-lahendustega. Oleme 99% paberdokumentide vaba kõrgkool. Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor pidevalt arendatav unikaalne õppeinfosüsteem on pälvinud korduvalt rahvusvaheliste hindamiskomisjonide tunnustuse.

Akrediteeritud
õppekava

Inimressursside juhtimise eriala, nagu kõik meie õppekavad, on hinnatud ja akrediteeritud rahvusvahelise hindamiskomisjoni poolt. Eriliste tugevustena nägi ekspertide komisjon, keda juhtis London School of Economics esindaja, õppe elulähedust, õppekavade pidevat arendamist, üliõpilaste ja kooli lähedast suhtlust ning tihedat koostööd tööandjatega.

Inimressursside juhtimise õppeprogramm on koostatud koostöös laia partnerite ringiga. Õppeaineid viivad läbi juhid ja tippspetsialistid erineva mastaabi ja profiiliga ettevõtetest nagu TeliaTechnopolis ÜlemisteGoWorkaBitValio ja teised.

Õpingute
finatseerimine

Rohkem kui 15% meie kaugõppe üliõpilaste õpinguid finantseerib tööandja ja see osakaal kasvab iga aastaga. Kõrghariduse finantseerimine on töötajale motiveeriv ja samal ajal tööandjale odavam kui palgatõus või preemia. Töö sisuga otseselt seotud kõrghariduse finantseerimiselt ei maksta sotsiaal- ega tulumaksu. Kindlasti paku oma tööandjale võimalust investeerida ettevõtte tähtsaimasse varasse - andekasse inimesse. Meie üliõpilaste ja vilistlaste kogemus näitab, et kaks tööpäeva kuus, mis veedad koolis, ei vähenda, vaid suurendab Sinu tööpanust.

Tallinnas

Inimressursside juhtimise eriala on võimalik õppida täismahus Tallinna õppekeskuses. 


Pärast lõpetamist

Lisaks Eestis ainulaadsele psühholoogiapõhisele tuumprogrammile omandad ka arusaama tänapäevastest ärimudelitest, juhtimise infosüsteemidest, andmetöötlusest ja loovuse rollist juhtimises. Uue aja juhile kohaselt arendad nii oskusi kui laiendad silmaringi. Õpid saavutama organisatsioonis mõõdetavaid tulemusi, tuues välja inimestes parima.

Valik tööandjaid

left
Eesti Ettevõtluskõrgkoolis Mainor õppimise puhul hindasin enim paindlikkust, elulähedast ning praktilist õpet. Saadud teadmised ja kogemused toetavad hästi igapäeva tööd.
Grete Adler, vilistlane 2016
müügi- ja teenustejuht
HR factory
EEK-is magistriõppes inimressursside suunal õppimine oli minu jaoks ainuõige valik. Õpe arendas oluliselt ettevõtlikku maailmapilti ja andis praktilisi teadmisi ning võimaluse end kahe aasta jooksul erinevates valdkondades proovile panna.
Kadri Kütt, vilistlane 2014
inimressursside konsultant
Columbus Eesti
right
Õppemaks
Igakuiste maksetena Tallinnas
ÕPPEMAKS AASTAS 5800 €
Semestrimaksetena Tallinnas
ÕPPEMAKS AASTAS 5740 €
Vastuvõtukriteeriumid
  • kõrgharidus
  • akadeemiline võimekus (eelmise õppetaseme tulemused, võimalik teadustöö) 
  • motivatsioonikiri/essee 
  • ettevõtlikkus ja huvi õppida valitud eriala - vastuvõtuvestlus
Vastuvõtuga seotud küsimused tallinn@eek.ee
Erialajuht
Janus Paurman, MA
janus.paurman@eek.ee