Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn, Estonia eek@eek.ee +372 610 1900
VIIMASED UUDISED
Ettevõtluskonverents
Estonian Entrepreneurship University of Applied Sciences (EUAS) is pleased to announce that the 8th annual... Loe edasi
Rektori pöördumine #saamehakkama
Hea koolipere!Kevad on helge ja lootusrikas aastaaeg, sissejuhatus suvele, mil tärkab loodus ja kaovad külmetushaigused,... Loe edasi
Esimesed e-eelkaitsmised on toimunud
Igas koolis on kevad tihe ja kiire periood ning samuti ka Eesti Ettevõtluskõrgkoolis Mainor, kus... Loe edasi
MAGISTRIÕPE
inimressursside juhtimine
Tallinnas
Liitu inimressursside juhtimise magistriprogrammiga, et kujuneda vajalike oskustega liidriks. 
finantslahenduste juhtimine
Tallinnas
Liitu finantslahenduste juhtimise magistriprogrammiga, et kujuneda tänapäevaste oskustega liidriks.
Rahvusvaheline ärijuhtimine
Tallinnas
Tänane ärijuht võib tulla mujalt, kuid homne tippjuht tuleb meie juurest!
graafiline disain
Tallinnas
Õpid kujundama visuaalseid lahendusi digitaalse meedia valdkonnas.
start-up ettevõtlus
Tallinnas
Õpid ettevõtlust, luues enda innovaatilise ettevõtte.
finantsjuhtimine
Tallinnas ja Tartus
Õpid juhtima rahavooge ja suunama investeeringuid.
logistika
Tallinnas ja Tartus
Õpid juhtima kaupade ja info liikumist. FIATA Diploma omandamise võimalus.
kvaliteedijuhtimine
Tallinnas ja Tartus
Õpid muutma ettevõtte tegevust selgemaks ja tõhusamaks.
arvutimängude disain ja arendus
Tallinnas
Õpid looma oma arvutimängu ja muutma seda edukaks ettevõtteks.
personalijuhtimine
Tallinnas ja Tartus
Omandad teadmised ja oskused inimvara arendamiseks.
turundus
Tallinnas ja Tartus
Õpid looma brände, kujundama sõnumeid ja suunama otsuseid.
turismi- ja restoraniettevõtlus
Tallinnas ja Tartus
Õpid looma unikaalseid seiklusi ja meeldejäävaid elamusi.
veebitehnoloogiad
Tallinnas
Õpid looma digitaalseid keskkondi ning siduma neid ettevõtlusega.
loovus ja äriinnovatsioon
Tallinnas
Õpid kolmes riigis ja saad rahvusvahelise kogemuse. 
tarkvaraarendus ja ettevõtlus
Tallinnas
Õpid arendama tarkvara ja omandad teadmised ettevõtte loomiseks.
robootikatarkvara arendus
Viljandis
Õpid valitsema roboteid ja saad osa tehnoloogiatööstuse tulevikust.
STIPENDIUMID, TOETUSED JA MAINORI KÕRGHARIDUSFOND

Ülemiste City innovatsiooni auhinna konkursi stipendiumid

Ülemiste City innovatsiooni auhinna konkursi stipendiumid on ettenähtud meeskonnale, kes lahendab koostööpartneri poolt sõnastatud väljakutsed või probleemid.

Stipendium on rahastatud ettevõtlusharidust toetava Ülo Pärnitsa nimelise stipendiumifondi poolt.  Fondi eesmärk on elukestva ja praktilise õppe edendamine ning makstavad stipendiumid on mõeldud edukate üliõpilaste ja õppejõudude toetamiseks nende õpingutel või uurimistööde läbiviimisel, sealhulgas osalemisel Ülemiste City kui targa linnaku kujundamisel. Ülo Pärnits oli AS Mainori pikaaegne eestvedaja ja Ülemiste City looja.

Stipendiumi kohta loe lähemalt stipendiumistatuudist.


Ülemiste City bakalaureuse- ja magistri lõputööde auhinna konkursi stipendiumid

Ülemiste City bakalaureuse- ja magistri lõputööde konkurssi stipendium(id) on ettenähtud üliõpilasele/üliõpilastele, kes on valmis kirjutama koostööpartneri poolt pakutud lõputöö teemal. Magistritöö tasemel stipendiumi suurus on kuni 2500 eurot ja bakalaureuse taseme stipendiumi suurus on kuni 1500 eurot. 

Stipendium on rahastatud ettevõtlusharidust toetava Ülo Pärnitsa nimelise stipendiumifondi poolt. Fondi eesmärk on elukestva ja praktilise õppe edendamine ning makstavad stipendiumid on mõeldud edukate üliõpilaste ja õppejõudude toetamiseks nende õpingutel või uurimistööde läbiviimisel, sealhulgas osalemisel Ülemiste City kui targa linnaku kujundamisel. Ülo Pärnits oli AS Mainori pikaaegne eestvedaja ja Ülemiste City looja.

Stipendiumi kohta loe lähemalt stipendiumistatuudist.


RKRN rakenduslike teadus- ja arendustööde konkurss

Konkursi eesmärgiks on:

 • väärtustada rakenduskõrgkoolide poolt teostatavaid rakendusliku suunitlusega projekte ja uurimusi;
 • tõsta rakenduskõrgkoolide motivatsiooni koostööks ettevõtlus- ja avaliku sektoriga;
 • teavitada avalikkust rakenduskõrgkoolide oskusteabe rakendamisest majandustegevuses.

Konkursil osalemiseks esita taotlus koos ankeedis nimetatud täiendavate materjalidega hiljemalt 3. septembriks e-posti aadressile info@rkrn.ee lisades kirja pealkirjaks “Konkurss”. E-kirja adressaatide hulgas peavad sisalduma kõigi töö tegemisel osalenute e-posti aadressid. 

Loe lähemalt stipendiumistatuudist.


Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu (RKRN) stipendiumi konkurss

Stipendium on mõeldud neile üliõpilastele, kes on sel või eelmisel semestril kaitsnud suurepärasele hindele lõpu- või magistritöö.

Kandidaate esitavad kaitsmiskomisjonid, kelle seast valib õppeprorektori korraldusel kokku kutsutud hindamiskomisjon välja nominendid ja stipendiumi saaja. Parimaid autoreid ja nende juhendajaid tunnustatakse lõpuaktusel.

Loe lähemalt stipendiumistatuudist.


ABB stipendium 

Eelkõige on oodatud kandideerima finants- ja logistika eriala tudengid, aga ka kõik need, kellel on nimetatud valdkondades eelnev kogemus. 

ABB Globaalne Äriteenuste Keskus (GBS) on Ülemiste Citys tegutsenud juba ligi kolm aastat ning toetab ABB Grupi Euroopa ja Venemaa äriüksuste finants-, personali- ning hankevaldkonna tegevusi. Stipendiumiprogramm annab tudengitele hea võimaluse saada kogemus rahvusvahelises töökeskkonnas.

Stipendiumprogrammis on võimalik osaleda ka kaugtöö vormis distantsilt.

ABB 3000 eurosele stipendiumile kandideerimise tingimused on järgnevad:

 • sul on aktiivne eluhoiak, kõrge õpimotivatsioon ning huvi karjäärivõimaluste laiendamisest finants- või logistikasektoris
 • oled valmis sõlmima praktikalepingu ABB-ga ja läbima kolmekuulise praktika ABB teenuskeskuses 2020. aasta jooksul. (ABB praktika on finants-või logistikaosakonnas inglise keeles, ABB praktika on tasustatud, lisaks stipendiumile)
 • õpid meie koolis täiskoormusel, eelistatult finants või logistika erialal
 • jätkad õpinguid 2020/2021 õppeaastal
 • sinu õppeaeg ei ole ületanud õppekava nominaalkestvust
 • sa ei viibi akadeemilisel puhkusel
 • oled Eesti kodanik või elad Eestis pikaajalise elaniku või tähtajalise elamisloa või alalise või tähtajalise elamisõiguse alusel

ABB stipendiumile kandideerimiseks esita 15. aprilliks 2020 pealkirjaga ABB stipendium“ järgmised dokumendid:

 • Isiklik avaldus inglise või eesti keeles, milles põhjendad valmisolekut teha koostööd ABB-ga praktika sooritamiseks.
 • Motivatsioonikiri inglise- või eesti keeles teemal „Millist tööd soovin pärast kõrgkooli lõpetamist teha?“.
 • Elulookirjeldus (CV).
 • Õpingutulemuste väljatrükk. 
 • Erialajuhi, õppejõu või lõputöö juhendaja soovituskiri.

Dokumendid palume saata e-posti aadressil anu.olvik@eek.ee.


Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor edukalt õppiva üliõpilase stipendium

Stipendiumi eesmärk on väärtustada ja tunnustada Eesti Ettevõtluskõrgkoolis Mainor täiskoormusel õppivate üliõpilaste silmapaistvaid õppetegevusega seonduvaid tulemusi ja soodustada nende saavutamist.

Ühe stipendiumi suurus on 900 (üheksasada) eurot ühes õppeaastas ning välja kuulutatakse kuni 5 (viis) stipendiumit. Stipendium määratakse Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor stipendiumikomisjoni otsuse alusel üks kord aastas õpitulemuste pingerea alusel järgmiseks õppeaastaks.

Stipendiumile kandideerimiseks on vajalik esitada avaldus koos motivatsioonikirjaga hiljemalt akadeemilises kalendris toodud õppeaasta lõpukuupäevaks aadressile stipendium@eek.ee.

Loe lähemalt stipendiumistatuudist. 


Kristjan Jaagu stipendiumiprogramm 

Kristjan Jaagu stipendiumiprogrammi eesmärgiks on tugevdada Eesti kõrgkoolides pakutava hariduse rahvusvahelisust ja lõpetajate konkurentsivõimet tööturul.

See on Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Sihtasutuse Archimedes koostöös algatatud riiklik stipendiumiprogramm.

Stipendiumi kohta saab täpsemalt infot siit.

Tallinna linna Raestipendium

Stipendiumi eesmärgiks on:

 • toetada ja tunnustada teadus- ja õppetöös edukaid magistrante ja doktorante, kelle magistritöö, doktoritöö või teaduspublikatsioon käsitleb teemat, mis seondub Tallinna linna kui kohaliku omavalitsuse tegevusvaldkondadega ja on linnale rakendusliku väärtusega ning aitab kaasa mõne Tallinna linna ees seisva küsimuse lahendamisele
 • propageerida ja soodustada Tallinna kui Eesti Vabariigi pealinna eluvaldkondadega seonduvate teemade uurimist Tallinnas asuvate ülikoolide ja rakenduskõrgkoolide magistrandide ja doktorandide poolt
 • toetada heal tasemel uurimistöödega Tallinna linna asutusi arendustegevuses ning aidata kaasa nende ees seisvate ülesannete ja probleemide teaduspõhisele lahendamisele

Stipendium on mõeldud magistri- ja doktoriõppe üliõpilastele. Kandidaadi esitamise õigus on õppeasutuse struktuuriüksusel ja üliõpilase juhendajal. Kui üliõpilane teeb uurimistöö kirjutamisel koostööd Tallinna linna asutusega, võib üliõpilase esitada stipendiumi kandidaadiks ka selle asutuse teenistuja.

Taotlemistingimuste kohta saab täpsemalt infot stipendiumistatuudist.


Erivajadustega üliõpilaste stipendium

Stipendium on Sulle kõrghariduse saamisel abiks Sinu erivajaduste korral.

Stipendiumi eraldamise põhimõtted on toodud Vabariigi Valitsuse määruses nr 178 „Üliõpilaste stipendiumite liigid, suurus ja määramise üldtingimused“. Selle stipendiumi saamiseks teavita oma erivajadusest kõigepealt õppekeskust. Siis EEK teeb märke Sinu erivajaduse kohta Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS).

Taotluse esitamise tähtajad on 20. september ja 20. veebruar.

Taotlust saad esitada elektrooniliselt siit.


Täpsemad taotlustingimused ja stipendiumi suurused on leiad juhendist.


Asendushooldusel viibinud või eeskostja peres elanud üliõpilaste kõrghariduse omandamist toetav stipendium 

Stipendiumi eesmärk on toetada asendushooldusel viibinud või eestkostja peres elanud üliõpilaste kõrghariduse omandamist.

Stipendiumi saab taotleda õppimiseks täiskoormusega õppekavadel rakenduskõrgharidus-, bakalaureuse-, magistri- ning bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppes.
Stipendiumi maksmine toimub vastavalt Vabariigi Valitsuse määruses „Üliõpilaste stipendiumite liigid, suurus ja määramise tingimused” kehtestatud tingimustele.

Stipendiumi:

 • suurus on 160 eurot kuus
 • on võimalik eraldada kuni kümneks õppekuuks aastas õppekava nominaalkestuse jooksul
 • saab taotleda alates üliõpilase immatrikuleerimise õppeaasta esimesest semestrist (juhul kui stipendiumi taotletakse alates teisest õppeaastast või hiljem, siis makstakse stipendiumi alates taotlemise õppeaasta esimesest semestrist)
 • taotlusi võetakse vastu üks kord aastas ning taotluste esitamise tähtaeg on 25. oktoober

Täpsemad taotlustingimused ja stipendiumi suurused on leiad juhendist.


Ülo Pärnitsa nimeline haridusfond

Fondi eesmärk on elukestva ja praktilise õppe edendamine ning makstavad stipendiumid on mõeldud edukate üliõpilaste ja õppejõudude toetamiseks nende õpingutel või uurimistööde läbiviimisel, sealhulgas osalemisel Ülemiste City kui targa linnaku kujundamisel.

Ettevõtluskõrgkooli Mainor asutaja ja kauaaegse rektori Ülo Pärnitsa mälestuseks on AS Mainor nõukogu otsusega loodud Ülo Pärnitsa nimeline haridusfond.

AS Mainor nõukogu otsustas asutada Ülo Pärnitsa nimelise haridusfondi, millest hakatakse igal aastal välja andma kuni nelja stipendiumit kogusummas minimaalselt 10 000 eurot.

Ülo Pärnitsa Fondi stipendiumide kapital moodustub Pärnitsa pärija OÜ Kristosteni ning teiste ettevõtete poolt igal aastal fondi annetatud summadest. OÜ Kristosten on võtnud vastutuse rahastada fondi iga-aastaselt vähemalt 10 000 euroga. 

Stipendiumidele saavad kandideerida kõik Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor üliõpilased, kes õpivad töö kõrvalt, on aktiivsed erialases ja ühiskondlikus töös ning õpivad väga hästi ja/või esitavad praktilise, väga hästi hinnatud uurimistöö. 

Samuti saavad stipendiumidele kandideerida üliõpilased ja õppejõud partnerkõrgkoolidest, kes esitavad uurimis- või konkursitöid Ülemiste City targemaks muutmiseks. 

Stipendiumi taotlejal tuleb esitada dokumendid hiljemalt 13. maiks 2019 aadressile stipendium@eek.ee.

Loe lähemalt stipendiumistatuudist.


Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor magistriõppe stipendiumiprogramm

Programmi eesmärgiks on arenguvõimaluste pakkumine Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor rakenduskõrghariduse parimatele lõpetajatele ning teistele väljapaistvatele tudengitele, kooli uurimisgruppide tegevuse toetamine ning koolile, AS-le Mainor, Ülemiste Cityle ja teistele koostööpartneritele oluliste teadusuuringute läbiviimine.

Õppeaastas moodustatakse kuni 5 (viis) tasuta õppekohta koos stipendiumiga 500 (viissada) eurot poolaastas.

Stipendiumile saavad kandideerida üliõpilased, kes on:

 • lõpetanud Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor või teise Eestis tegutseva ülikooli või rakenduskõrgkooli bakalaureuse või rakenduskõrghariduse õppekava
 • kaitsnud oma lõputöö hindele suurepärane (5) või väga hea (4)
 • õppinud keskmisele hindele vähemalt 4,0

Stipendiumile kandideerimiseks on vajalik esitada avaldus koos motivatsioonikirjaga hiljemalt 25. augustiks 2019 aadressile stipendium@eek.ee.

Loe lähemalt stipendiumistatuudist. 


    

ERASMUS+

Erasmus+ Euroopa-sisene üliõpilaste õpiränne on Euroopa Liidu kõrgharidusalane programm, mis võimaldab üliõpilaste mobiilsust vahetusõpingute näol Euroopa riikide ja ülikoolide vahel. 

Erasmus+ üliõpilasharta: ülevaade Erasmuse üliõpilase õigustest ja kohustustest