EEK
EST
Ärijuhtimine
Turundus

Õpid looma brände, kujundama sõnumeid ja suunama otsuseid.

Turunduse erialal õpid mõistma ja mõjutama inimkäitumist, kujundama sõnumeid, looma brände ning suunama ostuotsuseid. Turundus, müük ja kommunikatsioon on iga ettevõtte kõige enam väärtust loovaid tegevusi. Edukates ettevõtetes kuulub turundusjuht kesksesse otsustajate ringi.

Ülemiste City ettevõtete töötajatele, Telia Eesti AS ja Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor vilistlastele kehtib õppemaksu soodustus 10%.

Avalduste vastuvõtt kevadesemestiks kestab kuni: 20.01.2024

 

Vastuvõtuga seotud küsimused tallinn@eek.ee
1
Õppe kestus 3 aastat
2
Igakuise maksmise võimalus
3
Õpe keskmiselt kord kuus neljapäevast pühapäevani
Õppekava
Ettevõtlusõppe moodul (30 EAP)
Alusõppe moodul (15 EAP)
Uurimistöö metoodika moodul (15 EAP)
Ärijuhtimise põhiõppe moodul (18 EAP)
Turunduse erialaõppe moodul (60 EAP)
Praktikate ja kirjalike tööde moodul (42 EAP)
Miks õppida

Lisaks turunduse erialaoskustele omandad edasiseks karjääriks vajalikke juhtimis-, suhtlemis-, analüüsi-, õigus- ja majandusalaseid teadmisi. Sinu õppejõudude seas leidub oma valdkonna kogenud eksperte, paljusid ettevõtteid nõustanud koolitajaid ning Eesti tuntud majandus- ja ettevõtlusalased arvamusliidreid.

Õppemeetodite valikul lähtume põhimõttest, et teoreetilised teadmised peavad saama ka praktikas läbi proovitud. Õppes kasutatakse palju interaktiivseid õppemeetodeid ja probleemi- ja projektipõhist õpet.

Turunduse erialal on erialaspetsiifiline õppeprogramm koostatud ja õpetamine toimub koostöös turundusagentuuriga Creative UnionInnoveENUT, Turundajate Liidu ja Eesti Suhtekorraldajate Liiduga.

Praktiline ettevõtluskõrgharidus nõuab õppijate ning kooli tihedat koostööd. Seetõttu ootame turunduse erialale kandideerima inimesi, kes on valinud eriala teadlikult, kellel on selge plaan, miks soovitakse turundusalast haridust omandada, kõrge motivatsioon õppida ja valmidus kaasa mõelda, kuidas õpet veel paremini korraldada. Meie jaoks on ettevõtluskõrgharidus  professionaalsete osapoolte vaheline võrdne partnerlus.

Õppeaastal 2023/2024 võetakse turunduse erialale vastu kuni 30 uut üliõpilast. Turunduse eriala lõpetanu omandab bakalaureusekraadi (Bachelor of Arts, BA) ärijuhtimise õppekava turunduse erialal. Kandideerimiseks esita avaldus siinsamas kodulehel ja lae seejärel üles vajalikud dokumendid.


Kaugõpe

Õpe toimub kaugõppes, mis sobib õppimiseks töö ja pere kõrvalt. Meie vilistlaste ja varem teistes kõrgkoolides õppinud tudengite tagasiside põhjal saame kinnitada, et meil on Eesti parim töö kõrvalt õppimist toetav õppekorraldus. Õpe toimub keskmiselt kord kuus neljapäevast pühapäevani, millele lisandub iseseisev õppimine. Heida ka pilk kooli igapäevaellu meie Facebooki lehel.

Kogu õpe on toetatud spetsiaalselt kaugõppijate vajaduste järgi arendatud IT-lahendustega. Oleme 99% paberdokumentide vaba kõrgkool. Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor pidevalt arendatav unikaalne õppeinfosüsteem on pälvinud korduvalt rahvusvaheliste hindamiskomisjonide tunnustuse.

Akrediteeritud
õppekava

Turunduse eriala, nagu kõik meie õppekavad, on hinnatud ja akrediteeritud rahvusvahelise hindamiskomisjoni poolt. Eriliste tugevustena nägi ekspertide komisjon, keda juhtis London School of Economics esindaja, õppe elulähedust, õppekavade pidevat arendamist, üliõpilaste ja kooli lähedast suhtlust ning tihedat koostööd tööandjatega.

Õpingute
finatseerimine

Oma varasemat kogemust ja õpinguid, mille sisu on õppekavaga sama, saad lasta arvestada, et vähendada oma õppekoormust ja õppemaksu.Õppekorraldus on üles ehitatud selliselt, et kõik uurimistööd ja praktikad saad mugavalt siduda oma tööga. Sellega säästad enda aega, ühtlasi lood aga ka suuremat väärtust oma ettevõttele või tööandjale.

Rohkem kui 15% meie kaugõppe üliõpilaste õpinguid finantseerib tööandja ja see osakaal kasvab iga aastaga. Kõrghariduse finantseerimine on töötajale motiveeriv ja samal ajal tööandjale odavam kui palgatõus või preemia. Töö sisuga otseselt seotud kõrghariduse finantseerimiselt ei tule maksta ei sotsiaal- ega tulumaksu. Kindlasti paku oma tööandjale võimalust investeerida ettevõtte tähtsaimasse varasse - andekasse inimesse. Meie üliõpilaste ja vilistlaste kogemus näitab, et kaks tööpäeva kuus, mis veedad koolis, ei vähenda, vaid hoopis väga selgelt suurendab Sinu tööpanust.

Tallinnas ja Tartus

Turunduse eriala on võimalik õppida täismahus Tallinna õppekeskuses. Tartu õppekeskuses on võimalik kogu õppekava läbida, kui turunduse eriala valinuid on Tartus vähemalt 15. Muul juhul on Tartu õppekeskuses võimalik läbida õppest kaks kolmandikku. Erialaõppe moodul, vt ülal vasakul "Õppekava ja õppejõud", toimub sel juhul Tallinnas.

Õpe toimub mõlemas linnas kaugõppena, mis võimaldab käia neljapäevast pühapäevani toimuval sessioonil õppimas ka teises linnas. Tartust saabunud üliõpilastel on võimalik leida soodsat majutust EEK tudengite hostelis, mis asub Ülemiste rongipeatusest viie- ja Tallinna õppekeskusest kaheminutilise jalutustee kaugusel.


Pärast lõpetamist

Turunduse erialal omandad vajalikud teadmised ja oskused, et tegutseda näiteks ettevõtte turundus-, müügi-, loov- või kommunikatsioonijuhina või -spetsialistina, samuti väike- või startup-ettevõtte juhina.


left
TULI tänab EEK Mainori tiimi, et kuulutute TULI järelkasvu töögruppi ning annate olulise panuse tulevaste turundajate haridusse ning edusse. Eesti rikkalik ettevõtlusmaastik vajab tasemel turundajaid!
Anniken Haldna
Turundajate Liit / Estonian Marketing Association
Tegevjuht/CEO
EEK Mainorisse õppima asudes oli minu eesmärk tööalasest mugavustsoonist välja rabeleda, õppida midagi uut ning seeläbi areneda. Valisin EEK Mainori mind kõnetava ja mitmekesise õppekava ning paindliku õppekorralduse tõttu, mis oli täiskohaga töö ja pere kõrvalt õppimise korral minu jaoks äärmiselt oluline. Hindan tõesti väga EEK Mainori inspireerivatelt praktikutest õppejõududelt saadud teadmisi, mida mul oli juba õppimise käigus koheselt võimalik oma igapäevatöös rakendada. Tunnetasin täielikult kogu õpiprotsessi väärtust enda jaoks ja naudin edukalt uusi väljakutseid.
Evelin Toomela, vilistlane 2020
müügi- ja turundusjuht
Lunden Food OÜ
Ettevõtluskõrgkooli Mainor teadmised ja kontaktid on ennast mitmekümne kordselt ära tasunud. Saadud teadmised olid aluseks nii magistrikraadi omandamiseks Oxfordis kui ka tõukeks, et jagada oma teadmisi nüüd Mainoris ka õppejõuna
Rode Luhaäär
Digistrateeg, Paytailor, CEO & Co-founder
Mulle meeldib EEK Mainor õppekava, paindlikkus, avatus uutele võimalustele ja tugi ettevõtluse arendamisel. Juba esimestest loengutest saadud teadmiseid on võimalik rakendada praktikumides või oma ettevõttes. Lisaks teoreetilistele teadmistele on võimalik õppida praktikute reaalsetest kogemustest erinevatest ärivaldkondades ning analüüsida ettevõtete tegevust. Ettevõtlust toetav õpikeskkond, mentorid ja rakenduslik kõrgharidus on alustalad, tänu millele olen saanud arendada oma ettevõtet teadlikumalt ja edukamalt.
Liisi Tarvo, tudeng
asutaja ja juht
Vrapikohvik Wrap´n´Roll
EEK turunduse eriala õppeprogramm on väga praktilise ja kasuliku sisuga, nii et ettevõtetel tasub hoida silmad lahti kooli tudengite või lõpetanud noorte spetsialistide tööle värbamisel. Santa Maria kogemuse põhjal saame öelda et ainuüksi tudengi lõputöö praktilised tulemused ja nende rakendamine võimaldavad tuua ettevõttele majanduslikku kasu.
Rainer Tammet, tööandja
ärijuht
Santa Maria AS Baltikum
right
Õppemaks
Igakuiste maksetena Tallinnas
ÕPPEMAKS AASTAS 4960 €
Semestrimaksetena Tallinnas
ÕPPEMAKS AASTAS 4900 €
Igakuiste maksetena Tartus
ÕPPEMAKS AASTAS 4600 €
Semestrimaksetena Tartus
ÕPPEMAKS AASTAS 4540 €
Vastuvõtukriteeriumid
  • keskharidus
  • lühiessee, milles kirjeldad oma tööalaseid ambitsioone, karjääriplaane ja tulevase hariduse rolli nendes 
  • vastuvõtuvestlus 
  • õpimotivatsioon ja ettevõtlik eluhoiak 
Vastuvõtuga seotud küsimused tallinn@eek.ee
Erialajuht
Aet Kull, MA
aet.kull@eek.ee